Fahrenheit-skalaen

Fahrenheit-skalaen
Er opkaldt efter den tyske termometermager Gabriel Daniel Fahrenheit. Omregning fra Fahrenheit til Celcius er enkel: 32 trækkes fra graden, der ganges med fem og divideres med 9. Frysepunktet er +32 og kogepunktet +212.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Fahrenheitskala — Temperaturskala, der mest benyttes i USA. Vands frysepunkt er i denne skala fastsat til 32°F og kogepunktet til 212°F. Skalaen er oprindelig defineret ud fra salmiakmættet vands frysepunkt (0°F) og menneskets legemstemperatur (100°F). Fahrenheit… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”